Jak dobrać powierzchnię biura do potrzeb?

Odpowiednia wielkość powierzchni biurowej ma znaczenie przede wszystkim dla komfortu pracowników, a to z kolei wpływa na wydajność i efektywność pracy, których wyniki mają zwiększać zyski firmy oraz jej konkurencyjność na rynku. W jaki sposób dobrać właściwą powierzchnię?

Co mówi prawo na temat wynajmowanych powierzchni biurowych?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy informuje, że minimalna przestrzeń biurowa, przypadająca na jednego pracownika, powinna wynosić około 5 m2 powierzchni biurowej plus 2 m2 wolnej powierzchni, niezajętej przez inne urządzenia techniczne czy sprzęt biurowy. Biura do wynajęcia powinny mieć wysokość nie mniejszą niż 3 m lub 2,7 m, jeśli jest w nim zamontowana wentylacja mechaniczna z odpowiednią cyrkulacją powietrza. Na jednego pracownika powinno więc przypadać przynajmniej 13 m3 objętości pomieszczenia.

Dopasowanie powierzchni do potrzeb firmy

Mając na względzie wymogi BHP, powinno się przeliczyć, jaka wielkość powierzchni biurowej będzie niezbędna przy określonej ilości pracowników. Trzeba jednak także wziąć pod uwagę specyfikę działania firmy i liczbę odwiedzających biuro klientów. Zarówno pracownicy, jak i potencjalni klienci powinni przemieszczać się w sposób swobodny, niekrępujący ruchów, nie powinni przeciskać się między ludźmi albo biurkami.

Warto wziąć też pod uwagę styl pracy pracowników oraz potrzebę korzystania z pokojów socjalnych, pokojów rekreacyjnych, sal konferencyjnych. Powierzchnia biurowa musi zapewniać komfort jej użytkowania, dlatego nie zawsze przepisowe 700 m2 będzie odpowiednie dla 100 pracowników. Należy więc przeprowadzić dokładną analizę potrzeb pracowników oraz firmy, tak żeby wynajęta powierzchnia lokalu sprzyjała zwiększaniu efektywności i wydajności pracy.

Comments are closed.