Monthly Archives: listopad 2021

Bezpieczeństwo pracy w przestrzeniach magazynowych

Duże przestrzenie, w których składuje się materiały, stanowią – ze względu na chociażby swoje wymiary – miejsca stosunkowo niebezpieczne. Magazynowanie wiąże się ze swego rodzaju ryzykiem dla pracujących tam osób, w związku z czym przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają na magazyny szczególne obostrzenia. Przyjrzyjmy się bliżej owym wymaganiom.
Czytaj więcej