Monthly Archives: marzec 2022

Optymalne metody magazynowania towarów

Osobom spoza branży często wydaje się, że magazynowanie towaru to po prostu jego składowanie w określonym miejscu. Nic bardziej mylnego. Magazynowanie wiąże się jeszcze z organizacją procesu przyjmowania towarów (m.in. kontrolą dokumentów, rozładunkiem, sortowaniem itp.), komplementacją zamówień do dalszego transportu oraz ich wydawaniem. Sposób zarządzania magazynem może przesądzić o sukcesie danej firmy lub jej porażce.
Czytaj więcej