Optymalne metody magazynowania towarów

Osobom spoza branży często wydaje się, że magazynowanie towaru to po prostu jego składowanie w określonym miejscu. Nic bardziej mylnego. Magazynowanie wiąże się jeszcze z organizacją procesu przyjmowania towarów (m.in. kontrolą dokumentów, rozładunkiem, sortowaniem itp.), komplementacją zamówień do dalszego transportu oraz ich wydawaniem. Sposób zarządzania magazynem może przesądzić o sukcesie danej firmy lub jej porażce.

Podstawowe metody magazynowania

Wyróżnia się trzy podstawowe metody magazynowania towarów.

Metoda ABC to sposób magazynowania towarów zgodny z ich rotacją. Produkty dzieli się na klasy A, B i C. Klasa A to towary, które rotują się najczęściej (nawet 80%) i te umieszcza się w najłatwiej dostępnych miejscach. Towary B to te, które wychodzą rzadziej (zazwyczaj zajmują dolne półki regałów magazynowych), a towary C, to z kolei te, które sprzedają się najrzadziej (zajmują zazwyczaj najwyższe półki).

Metoda LIFO to skrót od angielskiego Last In First Out. Ten sposób polega na wydawaniu towarów, zaczynając od tych, które jako ostatnie trafiły do magazynu.

Metoda FIFO (First In First Out) to odwrotność metody LIFO. W jej przypadku najpierw wydawane są towary, które trafiły do magazynu najdawniej. Metoda FIFO jest najczęściej stosowaną metodą w przypadku towarów z krótkim terminem ważności.

Zasada 5S

Bez względu na to, czy dana firma ma swój magazyn, czy decyduje się na magazyn do wynajęcia, jego zarządcom zawsze powinna przyświecać zasada 5S, czyli: sortowanie (usuwanie niepotrzebnych towarów), systematyka (odpowiednie znakowanie produktów), sprzątanie (bieżące porządki w magazynie), standaryzacja (opracowanie systemu rozkładania towarów na regałach) i samodyscyplina (stosowanie się do wymienionych zasad przez wszystkich użytkowników magazynu). Optymalne zarządzanie magazynem to również przemyślany wybór regałów do składowania, zakup potrzebnych urządzeń i maszyn oraz dobre rozplanowanie systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia i środków bezpieczeństwa.

Comments are closed.